Start

Välkommen till ROSLAGSFILTER Vattenrening AB

Ett rent vatten är nyckeln till ett hälsosamt liv.

Intresserad?

Du kan göra en offertförfrågan direkt via vårt formulär.

Hur viktigt är

vatten för din kropp?

Döm själv!


65% av din totala kroppsvikt består av

vatten


81% av ditt blod består av vatten


22% av din benstomme består av vatten


74% av din hjärna består av vatten


Några tänkvärda

    siffror om vårt vatten

  Av de cirka 1 365 miljoner km3 vatten som

  finns på jorden är bara 3% sötvatten


  0.02% av allt vatten är sjö- och flodvatten


        0.5% av allt vatten är grundvatten


           75% av allt sötvatten är fruset


       

Vi har över 35 års erfarenhet inom dricksvattenrening. Med vår expertis & erfarenhet utvecklar vi och konstruerar vattenreningssystem med optimal totalekonomi och reningsgaranti. Skräddarsydda för att passa ditt behov och utrymme.

Roslagfilter har filter för bl.a järn, mangan, kalk, humus, färg, lukt, svavelväte, bakterier & virus, bly, radon, tungmetaller,  bräckt vatten, P-FAS* 

För dig med egen brunn eller kommunalt vatten, dricks- och hushållsvatten. 

*PFAS per- och polyfluorerade alkylsubstanser kan lagras i kroppen och kan vara skadliga & långlivade.  Ring 070-493 06 58